Įvykiai

Spalio 2-3 d., Vilniuje įvyks pasitarimas, dėl mokymų, skirtų skatinti romų jaunimą aktyviai įsitraukti į dalyvavimą kovojant su romofobija.

Programa:

 • Susipažinimas su dalyviais
 • Susipažinimas su mokymų darbotvarke
 • Institucinis kontekstas ir skirtingų partnerių vaidmenys
 • Edukacinės strategijos, skirtos mokymams
 • Tikslų ir uždavinių apžvalga, laukiami rezultatai
 • Programa ir metodika: kasdienė programa, metodika, svečiai
 • Dalyviai: profilis, atrankos etapas
 • Ataskaita ir mokymų dokumentai
 • Organizaciniai aspektai: vieta, techniniai poreikiai, sutarties aspektai
 • Pasiruošimo ir atsakomybių chronologija
 • Kiti klausimai
 • Mokymų įvertinimas ir pabaiga

Mokymuose dalyvauja:

Gražina Sluško – Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyr. specialistė, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Zara Lavchyan –  lektorė, Europos Tarybos atstovė

Mariya Yasenovska – lektorė, Europos Tarybos atstovė

Anca-Ruxandra Pandea – patarėja švietimo klausimais, Europos Tarybos Jaunimo departamentas

Išvan Kvik – Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas

Olga Tsviliy – lektorė