Internetinė paskaita “Roma(ni) past – Europe’s Future. Why embracing EU’s largest ethnic minorities matters”

2022 metų spalio 14 d. įvyks internetinė paskaita anglų kalba – “Romų praeitis – Europos ateitis. Kodėl yra svarbu priimti didžiausią Europoje gyvenančią tautinę mažumą” (“Roma(ni) past – Europe’s Future. Why embracing EU’s largest ethnic minorities matters”). Internetinė paskaita suteiks trumpą romų istorijos ir kultūros apžvalgą. Kurso metu bus nagrinėjami sudėtingi, jautrūs ar nenutrūkstami klausimai, […]