Susitikimai Šiaulių miesto savivaldybėje ir Žagarės siuniūnijoje

2023 sausio 26-27 dienomis vyko susitikimai Šiaulių savivaldybėje ir Žagarės seniūnijoje. 2021 metų gyventojų surašymo duomenimis Šiauliuose gyvena apie 70 romų tautybės piliečių. Susitikimo su Šiaulių savivaldybe eigoje paaiškėjo, kad romai pakankamai gerai integruojasi į Šiaulių visuomeninį gyvenimą ir neturi itin ryškių problemų. Šiaulių  socialinės paramos centro duomenimis tarp šeimų, su kuriomis dirba centras, nėra […]