Romų visuomenės centras

Romų visuomenės centras

Direktorė: Svetlana Novopolskaja
Adresas: T. Ševčenkos 16B, Naujamiestis, Lithuania, 03111
Tel. +370 682 41 218
El. p. sn713@hotmail.com
 http://www.roma.lt 

 Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras | Vilnius | Facebook


 

Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras yra 2001 m. įsteigta ne pelno siekianti organizacija. Centro steigėjai – Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos vaikų fondas ir Lietuvos čigonų bendrija ,,Čigonų laužas“.

 

Įstaigos veiklos tikslai – įgyvendinti priemones, skirtas romų tautinės mažumos integracijai į Lietuvos visuomenės gyvenimą; skatinti romų tautinės tapatybės išsaugojimą, kultūros puoselėjimą ir tarpkultūrinį dialogą; kaupti, sisteminti statistinę, istorinę, demografinę medžiagą apie Lietuvos romus.

Įstaiga organizuoja ikimokyklinį ir priešmokyklinį romų vaikų ugdymą, dienos centro ,,Laipteliai į viršų“ veiklą, centre vyksta nuotolinis suaugusiųjų mokymas, valstybinės kalbos kursai, sudarytos sąlygos naudotis kompiuterine klase. Vilniuje gyvenantiems romams teikiamos tarpkultūrinio tarpininkavimo paslaugos.

Romų visuomenės centras inicijuoja įvairius romų integracijos projektus, organizuoja kultūros renginius: koncertus, parodas, centre veikiančio ansamblio ,“Roma de drom“ pasirodymus.

Įstaigos administracija kaupia, sistemina bei platina medžiagą romų tautine mažumą, padeda mokslininkams ir studentams atlikti tyrimus, rengia pranešimus bei straipsnius spaudai, dalyvauja televizijos ir radijo laidose, tarptautinėse konferencijose ir projektuose.

 

Spektaklis „Nuo rimto iki juokingo“, ansamblis „Roma de drom“, 2023 m.

 

KELIONĖ Į TEATRO PASAULĮ; RVC mažyliai ir Dienos centro lankytojai leidosi į stebuklingą kelionę į Teatro pasaulį – jie tapo spektaklio „MUSĖ“ dalimi, 2022
Romų genocido atminimo dienos ceremonija, 2022 m. rugpjūčio 2 d.

VšĮ Romų Visuomenės centro projektai: