Jonava

Gyventojų skaičius – 43200

Iš jų romai – 113

Pagrindinės romų grupės: Lietuvos romai

Tikėjimas: katalikai

Kalba: romų, lietuvių


2017 m. sausio 18 d. Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės specialistai dalyvavo Jonavoje surengtoje apskritojo stalo diskusijoje „Projekto ,,Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ įgyvendinimo galimybės Jonavos r. savivaldybėje“. Diskusija vyko Jonavos rajono savivaldybėje ir Jonavos „Lietuvos“ pagrindinėje mokykloje. Vizito metu taip pat įvyko susitikimas su Jonavos romų bendruomene.

Susitikimo su Jonavos r. savivaldybės administracijos darbuotojais metu buvo pristatyta vietinės romų bendruomenės situacija, aptartos priemonės Jonavos rajone gyvenantiems romams suteikti galimybę dalyvauti dialoge tarp skirtingų socialinių ir kultūrinių grupių, tokiu būdu mažinant romų socialinę atskirtį. Antrojoje diskusijų dalyje Jonavos „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje buvo apžvelgta romų vaikų padėtis mokykloje, jų dalyvavimas švietimo sistemoje, įsitraukimas į neformalaus ugdymo užsiėmimus, kitas veiklas.

Vizito metu Jonavos r. savivaldybės specialistams buvo pristatytas projektas ,,Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“.

Romų tarpininkas Jonavos m. savivaldybėje – VLADIMIRAS KORNIJEVSKIS, turintis socialinio darbuotojo darbo patirtį Ruklos pabėgelių centre, Lietuvos čigonų bendrijoje „Čigonų laužas“, dirbęs su Jonavos rajono jaunimu, yra Šiaulių universiteto veiklos kuratorius.