Šalčininkai

Gyventojų skaičius – 34 544

Iš jų romai – 82 (daugiausia jų – Eišiškėse)

Pagrindinės romų grupės: lietuvių-lenkų (litóvska romá, pólska romá) ir moldavų-rusų (kotliárai)

Tikėjimas: katalikai

Kalba: romų, rusų, lenkų, lietuvių


Projekto II etape, Šalčininkų savivaldybės, Eišiškių miestelyje romų tarpininkės veiklą pradeda BARBARA MARCINKEVIČ. Ji padės romams bendrauti su švietimo institucijų atstovais, teiks lydimąją pagalbą viešojo administravimo ir privačiose institucijose bei padės užtikrinti romų moksleivių lankomumą Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje.

Projekto I etape romų tarpininku Šalčininkų rajono savivaldybėje buvo JONAS MATUZEVIČIUS, Šalčininkų romų bendrijos pirmininkas, regioninis koordinatorius Šalčininkuose, dirba kultūros namuose Eišiškėse. (Žr. daugiau)

Problemos: didelė skurdo ir materialinio nepritekliaus rizika, prastos gyvenamojo būsto sąlygos, žemi sveikatos rodikliai, silpnas vaikų dalyvavimas bendrajame ugdyme ir tėvų bendradarbiavimas su mokykla, žemas sveikatos paslaugų prieinamumas.

Sprendimai: gerinti esamo būsto problemas, skirti naujus socialinius būstus/kompensuoti dalį nuomos privačiame sektoriuje); skirti papildomas pamokas, individualizuotą mokymą romų vaikams,

įgyvendinant ankstyvo pasitraukimo iš ugdymo prevencijos priemones, pasitelkti kitus vietos partnerius – NVO, vaikų dienos centrus, socialinius darbuotojus.

Teigiami aspektai: maždaug pusė mokyklinio amžiaus romų vaikų lanko neformaliojo ugdymo būrelius (popamokinę veiklą mokyklose, vaikų dienos centrus ir kt.), nemažai suaugusiųjų dalyvauja įvairiose mokymosi visą gyvenimą veiklose.

Daugiau apie romus, gyvenančius Eišiškėse skaitykite čia