Vilkaviškis

Gyventojų skaičius – 37554

Iš jų romai – 125

Pagrindinės romų grupės: Lietuvos romai, fliuki romai

Tikėjimas: katalikai

Kalba: lietuvių, romų


Projekto II etape romų tarpininkės veiklą pradeda BIRUTĖ RUSEVIČIENĖ. Ji tarpininkaus Kybartuose, Vilkaviškio rajone, padedant romų bendruomenei bendrauti su viešojo administravimo institucijų atstovais, padės vykdyti švietimo ir prevencijos programas bei užtikrinti romų moksleivių lankomumą Kybartų Saulės progimnazijoje.

2016 m. gruodžio 14 d. Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės specialistai dalyvavo Kybartuose, Vilkaviškio rajone surengtoje apskritojo stalo diskusijoje „Projekto ,,Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ įgyvendinimo galimybės Kybartų seniūnijoje“. Diskusija vyko Kybartų seniūnijoje ir Kybartų „Saulės“ progimnazijoje.

Susitikimo su Kybartų seniūnijos darbuotojais metu buvo siekiama aptarti Kybartuose gyvenančių romų situaciją, socialinę romų bendruomenės padėtį, problemas, su kuriomis susiduria vietiniai romai, integracijos į Lietuvos visuomenę procesus. Antrojoje diskusijų dalyje Kybartų „Saulės“ progimnazijoje buvo apžvelgta romų vaikų padėtis mokykloje, jų dalyvavimas švietimo sistemoje, įsitraukimas į neformalaus ugdymo užsiėmimus, kitas veiklas.

Vizito metu Kybartų seniūnijos specialistams buvo pristatyta projekto ,,Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ idėja, aptartos galimybės įtraukti į projekto veiklas Kybartuose gyvenančius romus.