Šiauliai

Gyventojų skaičius – 102 983

Iš jų romai – 75

Pagrindinės romų grupės: Latvijos ir Lietuvos romai

Tikėjimas: katalikai

Kalba: lietuvių, romų


Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių m. savivaldybėje esančioje romų bendruomenėje sumažėjo socialinės problemos, nuspręsta projekto II etapui neskirti romų tarpininko.

Projekto I etape romų tarpininke Šiaulių m. savivaldybėje buvo KONSUELA MAČIULEVIČIŪTĖ

Muzikos padagogė, choro dirigentė, muzikos pedagogikos studijų programos magistrantė, Roma Youth Round table aktyvistė, VŠĮ Ro­mų in­teg­ra­ci­jos cent­ro va­do­vė. (Žr. daugiau)

Problemos: informacijos apie Šiauliuose gyvenančius romus trūkumas, neigiamos visuomenės nuostatos romų bendruomenės atžvilgiu.

Sprendimai: surinkti kuo išsamesnę informaciją apie Šiauliuose gyvenančius romų tautybės asmenis ir jų poreikius, socialines demografines charakteristikas;

rengti muzikinius koncertus, renginius, skirtus pristatyti romų kultūrą ir istoriją Lietuvoje, parengti vietos romų istorijos ir bendruomenės pristatymui skirtą parodą viešose miesto erdvėse.

Teigiami aspektai: Šiaulių mieste aktyviai veikia romų nevyriausybinė organizacija VšĮ „Romų integracijos centras“.