Klaipėda

Gyventojų skaičius – 157350

Iš jų romai – 76

Pagrindinės romų grupės: fliuki romai, Lietuvos romai

Tikėjimas: katalikai

Kalba: lietuvių, romų, rusų


2016 m. spalio 3-4 dienomis Klaipėdoje vyko apskritojo stalo diskusija „Projekto ,,Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ į gyvendinimo galimybės Klaipėdos miesto savivaldybėje“, kurioje dalyvavo Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus ir Romų visuomenės centro atstovai.

Apskritojo stalo diskusijoje Klaipėdos miesto savivaldybėje kartu su Klaipėdos miesto Švietimo skyriaus, Vaiko teisių skyriaus bei Socialinės paramos skyriaus atstovais buvo pristatyta projekto idėja, aptarti su romais susiję socialiniai klausimai, didelis dėmesys skiriamas romų vaikų dalyvavimui švietimo sistemoje. Po diskusijų vyko susitikimas su Klaipėdos romų bendruomene. Antrasis diskusijų etapas Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre buvo skirtas kartu su Klaipėdos miesto socialiniais darbuotojais, dirbančiais su socialinės rizikos šeimomis, aptarti romų bendruomenės padėtį mieste. Išsamesnė situacijos apžvalga buvo pateikta susitikimo su Klaipėdos Tautinių kultūrų centru ir jo direktore Jelena Butkevičiene metu.